pokaďż˝ menu
Zakłady Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji


ZAKŁAD PEDAGOGIKI

Kierownik Zakładu: dr hab. Barbara Jędrychowska

1. dr hab. Kazimiera Jaworska
2. prof. n. hum. Viktar Tarantsei
3. dr hab. Marian Sinica
4. dr hab. Wita Szulc
5. dr Jan Adamkiewicz
6. dr Michał Boczar
7. dr Luba Jakubowska
8. dr Anna Kowal-Orczykowska
9. dr Mirosław Piwowarczyk
10. dr Marek Podgórny
11. dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
12. dr Małgorzata Skórczyńska
13. dr Arkadiusz Urbanek
14.
dr Daria Zielińska-Pękał
15.
mgr Anna Adamkiewicz
16.
mgr Małgorzata Buchla
17.
mgr Jacek Dąbrowski
18.
mgr Kornelia Hubscher
19.
mgr Tomasz Kwoka
20.
mgr Robert Siarkiewicz

ZAKŁAD PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII WYCHOWANIA

Kierownik Zakładu: dr Jan Wojtaś 

1. dr hab. Stefan Możdżeń
2. dr Janusz Grasza
3. dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
4. dr Maria J. Zajączkowska
5. mgr Dorota Domińska-Werbel
6. mgr Anna Podczaszy
7. mgr Ilona Pogodzińska
8. mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
9. mgr Anna Rożdżestwieńska-Skwara
10. mgr Agnieszka Sitarz-Pytlak
11. mgr Józefa Szczepankowska
12. mgr Anita Wawrzyniak

ZAKŁAD TURYSTYKI

Kierownik Zakładu: dr hab. Władysław Hasiński

1. prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski
2. dr Daria Jaremen
3. dr hab. Romuald Łuczyński
4. mgr Leszek Gramza
5. mgr Stanisław Kruk-Ołpiński
6. mgr Marek Rabski
7. mgr Dariusz Wędzina
8. mgr Edward Wiśniewski


ZAKŁAD REKREACJI

Kierownik Zakładu: dr Waldemar Michalczak

1. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon
2. prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
3. dr hab. Aleksander Stuła
4. dr Ryszard Błacha
5. dr Regina Kumala
6. dr Katarzyna Lisowska
7. dr Grażyna Sondel
8. dr Andrzej Wnuk
9. mgr Henryk Grotowski
10. mgr Jacek Mitka
11. mgr Renata Myrna-Bekas
12. mgr Jerzy Reszka
13. mgr Łukasz Stawarz
14. mgr Krystyna Wnuk